Cười ngất với 2 chàng tây bị 'troll' khi gọi xe qua ứng dụng

Dù ứng dụng gọi xe có phiên bản tiếng anh nhưng 2 chàng tây vẫn bị tài xế "troll" tới bến mà vẫn tưởng do "bất đồng ngôn ngữ"...

2T (Video: Shanghaiist)