Cười rung rốn: Khi các bệnh nhân giở trò 'lầy lội'

Gặp những bệnh nhân này, thì bệnh của bạn chỉ có... "nặng" hơn mà thôi


Windy