Cười rung rốn: Khi đàn ông nhiệt tình 'giúp đỡ' vợ hàng xóm

Nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm láng giềng, ai ngờ lại bị mách lẻo việc 'tăng ca' và cái kết cười rung rốn

Video: Youku