Cười rụng rốn với 36 kế khiến bạn gái giận bị 'hạ gục'

Cười rung rốn với anh chàng dùng 36 kế để dỗ dành bạn gái nhưng tất cả đều thua 'mỹ nhân kế' chỉ với 1 bộ đồ ngủ...

Nguồn: Youku