Cười rung rốn với cuộc chiến đóng-mở cửa sổ xe buýt trong thầm lặng

Trong khi người đàn ông mặc áo cộc tay muốn mở cửa sổ cho mát, thì người phụ nữ mặc áo khoác muốn đóng cửa sổ xe buýt cho đỡ lạnh. Cuộc chiến đóng-mở diễn ra không ngừng trong thầm lặng khiến người xem vừa hồi hộp vừa không nhịn nổi cười.

Video: ViralHog