Cười vỡ bụng clip những chú chó 'anh hùng rơm'

Bầy chó liên tục sủa váng, dọa dẫm nhau, tuy nhiên, khi cánh cổng mở ra và không còn khoảng cách nào giữa 2 phe nữa thì tất cả lại cùng... im re và tìm cách lảng đi.


Nguồn: Dailymail