Cựu TT Mỹ Donald Trump có động thái mới cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022

Theo Fox News, cựu TT Mỹ Donald Trump đang hợp tác cùng cựu diễn giả, nhà sử học Newt Gingrich soạn thảo một chương trình nghị sự chính sách mới tập trung giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2022.

Q.N (Theo Fox News, The Hill | Video: Reuters, The Hill)