Đại học đào tạo ngành 'kem học', thoải mái ăn kem trên giảng đường

Đại học bang Pennsylvania, Mỹ là nơi duy nhất trên thế giới có ngành ‘kem học’, với những khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu. Tại đây, học viên phải nghiên cứu từ đàn bò đến ốc quế, từ lịch sử làm kem đến công nghệ tân tiến. Điều tuyệt vời nhất là có những tiết học được thoải mái ăn kem ngay khi giáo sư đang giảng bài trên bục giảng.

Q.N (The Great Big Story)