Đào tạo nghề hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp của những người trẻ tại châu Á.

Đào tạo nghề hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp của những người trẻ tại châu Á.

Sean Lee, năm nay 33 tuổi và đang sống tại Singapore, từng quyết định từ bỏ giảng đường đại học, vốn là ước mơ của rất nhiều người, để theo đuổi nghề nhiếp ảnh, niềm đam mê của anh. 

“Tôi không giỏi môn nào hết, mọi thứ đều trung bình. Tôi phải vất vả lắm mới có thể đạt đủ điểm qua môn”, Lee bày tỏ.