Dân Ấn Độ tụ tập, thi nhau vái "Đức mẹ Corona" mong tránh khỏi dịch bệnh

Sự kiện: Dịch COVID-19
Bất chấp các quy định về giãn cách, người dân ở làng Shukla Pur, Ấn Độ vẫn tụ tập. Họ vừa dựng lên một đền thờ để thờ "Corona Mata" (Đức mẹ Corona), ngày ngày cầu nguyện Nữ thần này phù hộ cho họ tránh hỏi dịch bệnh.

Q.N (Theo Worldometers, Reuters, The Guardian)