Dân làng ép trăn khổng lồ 'khạc' chó ra khỏi bụng

Sau khi phát hiện chó bị trăn khổng lồ nuốt chửng, người dân bắt sống con trăn rồi dùng dây buộc chặt vào thân để ép nó phải nhả con chó ra ngoài.


Nguồn: Vignesh VV