Đàn ông thường 'ảo tưởng' khả năng trong 'chuyện ấy' của mình thế nào?

Một công ty dược phẩm của Mỹ đã tài trợ một nghiên cứu để biết được con số chính xác thời gian trung bình các đấng nam nhân trụ được khi làm 'chuyện ấy'. Và một phần tư số người khảo sát thừa nhận rằng họ phải dùng thuốc để ngăn chuyện xuất tinh sớm.
Theo Tech Insider