Đang siết chặt con mồi dưới nước, trăn gấm bất ngờ bị rùa tấn công

Trăn gấm bị một kẻ thù không thể ngờ đến tấn công làm cản trở bữa ăn.
Video: Youtube@Ojatro