Đánh lái gấp để tránh xe container vượt ẩu, xe ben lật nghiêng

Xe container vượt ẩu khi vào cua khiến xe ben lưu thông theo hướng ngược lại buộc đánh lái gấp để tránh

Video: FB Kiên Nguyễn