'Đào mộ' vlog người thứ 3 của An Nguy, thấy những triết lý cho Cát Phượng

"Thằng người yêu nó không phải cái bút quyển vở mà ai thích bếch thì bếch, nó cũng có suy nghĩ. Thế nên nó thích đi thì cứ để nó đi, thế thôi. Cái gì của mình thì sẽ là của mình" - An Nguy đã chia sẻ trong một đoạn video cách đây vài năm.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Do Thanh Nam channel