Đào rừng gắn tem truy xuất xuống phố Hà Nội, chờ khách 'đón về' chơi Tết

Những cành đào rừng đầu tiên được dán tem truy xuất nguồn gốc đã bắt đầu được trưng bày trên phố Hà Nội, chờ khách 'đón về' chơi Tết Tân Sửu.

Nguyễn Đức - Phạm Hương