Đâu là quốc gia phụ nữ khắp nơi muốn đổ về đây sinh sống?

Sự kiện: Xem Vì Sao?
Trong cuộc chiến bình đẳng giới, Iceland đang là quốc gia tiên phong cho những sáng kiến xóa bỏ những định kiến về giới.

Theo Economist