Đeo khẩu trang kín mít, mang nước rửa tay kháng khuẩn đi lễ chùa đầu năm

Sự kiện: Dịch COVID-19
Đeo khẩu trang, mang nước rửa tay kháng khuẩn là hành trang mới của du khách đi lễ chùa đầu năm trong bối cảnh lo ngại dịch virus corona lan rộng.

Đình Hiếu