Di chuyển 500 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện K sang nơi mới

Sự kiện: Dịch COVID-19
500 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều được chuyển đến Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Đình Hiếu