Di dời tài sản ở cung thể thao, lập BV dã chiến chống Covid-19 tại Đà Nẵng

Nhiều cán bộ, người dân tập trung dọn dẹp, di dời tài sản ở cung thể thao Tiên Sơn để bàn giao mặt bằng xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19.

Hồ Giáp