Đi qua hơn 50 nước, người đàn ông đưa tri thức miễn phí về cho trẻ em Việt

Sự kiện: Việc tử tế
Lần đầu tiên tại Hà Nội, có một hiệu sách Tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em với hơn 1000 đầu sách tại địa chỉ 629/5, số 2C4 Kim Mã, Hà Nội. Không chỉ truyền cảm hứng cho trẻ em về thói quen đọc sách, mà khi đến đây, các em còn có môi trường giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Thùy Chi - Xuân Minh