Điểm nhóm Truyền giáo: 248 ca nhiễm, lan ra 6 tỉnh, truy vết 277.000 người

Sự kiện: Dịch COVID-19
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM ghi nhận đã có 248 mẫu xét nghiệm kết quả dương tính có liên quan đến điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng.
Đình Tuyến - Lê Thảo