Diễn biến bệnh của Thủ tướng Anh xấu đi, chỉ định người tạm thời thay thế

Sự kiện: Dịch COVID-19
Theo hãng tin Reuters, tình hình bệnh Covid-19 của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có chiều hướng xấu đi trong 24 giờ qua và hiện ông đã phải cần đến thiết bị hỗ trợ thở oxy.

Q.N (Theo Reuters, New China TV, CNN)