Điều cả biệt đội cứu hộ để giải cứu một...con chuột béo mắc kẹt

Nhóm giải cứu động vật đã phải nhờ đến đội cứu hỏa gồm 7 người cùng dụng cụ chuyên nghiệp đến để giải cứu con chuột béo bị mắc kẹt trên nắp cống.

Theo KTLA