Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ngưng làm "chuyện ấy"?

Nếu chúng ta ngừng "yêu", đặc biệt là trong thời gian dài, sẽ dẫn đến những ảnh hưởng vô cùng tai hại.
Video: Buzzfeed