Điều 'kinh khủng' gì sẽ xảy ra với cơ thể khi ngừng luyện tập đột ngột?

Việc dừng luyện tập đột ngột không chỉ gây hại cho cơ bắp mà còn hệ lụy đến nhiều vấn đề sức khỏe khác.


Theo Tech Insider