Đình, chùa HN liên tục bị mất cắp tượng phật, bát hương, chuông đồng cổ

Gần 1 tháng nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp đồ thờ tự tại các đình, chùa.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức