Đội chi viện số 1 Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị Covid-19 tại Cần Giờ

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sáng 9/7/2021, đội chi viện đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng đã xuất phát lên đường đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ để tham gia điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Đình Tuyến - Hà Anh - Công Tuấn