Đội cứu hộ gặp bất ngờ khi giải cứu người đàn ông nằm bất động giữa sông

Nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất động giữa sông, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận thì người đàn ông bất ngờ ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Video: Now This News