Đội siêu mật vụ trấn áp kẻ tấn công tổng thống Mỹ được đào tạo thế nào?

Được trang bị hỏa lực mạnh và đào tạo bài bản, những đặc vụ tinh nhuệ sẵn sàng tung đòn trấn áp bất cứ kẻ nào có âm mưu tấn công tổng thống Mỹ hay Nhà Trắng.


Theo US Secret Service