'Dọn' sẵn bụng để khám phá Osaka - 'nhà bếp của Nhật Bản'

Osaka được mệnh danh là 'nhà bếp của Nhật Bản'. Người dân Osaka thích nói: ‘kui-daore’, có nghĩa là ‘ăn đến khi ngất đi' hoặc 'ăn đến khi không thể ăn được nữa thì thôi'.

Q.N (Theo Expedia)