'Đột nhập' căn hộ 3 triệu USD trong hầm trú dành cho ngày tận thế

Một căn hộ nằm trong hệ thống hầm trú ẩn có khả năng chống lại thiên tai, cách ly với dịch bệnh và thách thức với sự tấn công của vũ khí hạt nhân có giá 3 triệu USD. Dù có mắt giá 'trên trời', nhưng những căn hộ này đều đã bán hết, ngay cả trước khi công trình được hoàn thành.

Video: Business Insider