'Đột nhập' nhà máy chế biến hơn 100 triệu suất ăn 'giữa không trung'

Đặt tại Dubai, nhà máy chế biến thực phẩm này sản xuất khoảng 110 triệu bữa ăn trên máy bay trong một năm.

Video: Business Insider