'Đột nhập' thánh địa mai mối lớn nhất Trung Quốc

Chợ mai mối ở công viên Nam Hồ, Thẩm Dương họp vào mỗi cuối tuần, được coi là thánh địa mai mối, xem mắt, tìm dâu kén rể ở Trung Quốc.

Q.N (Video: Pear Video)