Dự án “Đổi quảng cáo lấy 1000 nhà vệ công cộng” giờ ra sao?

Dự án xây dựng 1000 nhà vệ sinh công cộng do Công ty CP Thương mại và Truyền thông Vinasing làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ 10-12 tháng. Tính đến nay đã sau 6 tháng triển khai, số lượng nhà vệ sinh có thể đưa vào sử dụng mới chỉ dừng lại ở con số 2.


Theo Lao Động