Đường hoa tường vi dài nhất Hà Nội: điểm check-in 'ăn khách' tháng 7

Con đường hoa tường vi kéo dài khoảng 200m với 100 gốc tường vi trải đều hai bên đường đang trở thành địa điểm check - in 'ăn khách' nhất Hà Nội vào tháng 7 này.

Linh Trang - Anh Phú