Đường trục phía nam Hà Nội trở thành 'sân phơi thóc'

Vào ngày mùa thu hoạch lúa, người dân đã 'trưng dụng' đường trục phía nam Hà Nội trở thành sân phơi thóc gây mất an toàn giao thông.

Đình Hiếu