Elly Trần khẳng định chưa từng có tình một đêm dù đã 34 tuổi

Elly Trần khẳng định chưa từng có tình một đêm dù đã 34 tuổi tiết lộ: “Tôi là người có suy nghĩ thuần Á trong chuyện nam nữ, tôi chưa bao giờ có tình một đêm”.

Hà Phương