Gà trống tung cú mổ chí mạng, nuốt chửng rắn hổ mang kịch độc

Gà trống tung cú liên hoàn mổ, quăng quật rắn hổ mang như đồ chơi rồi xơi tái loài bò sát kịch độc trong một nốt nhạc.


Theo NatGeo