Gặp gỡ người mai mối kiểu truyền thống cuối cùng ở châu Âu

Willie Daly đã có 50 năm tuổi nghề trong lĩnh vực mai mối. Đến nay, ông là người mai mối kiểu truyền thống cuối cùng tại Ireland, và trên cả châu Âu.

Q.N (Video: Great Big Story)