Ghé thăm khách sạn 'chọc đất' đầu tiên trên thế giới

Tòa nhà 19 tầng này được coi là tòa nhà cao tầng 'thấp nhất' thế giới, khi được xây dựng ở sâu dưới lòng đất, trong một mỏ khai thác đá đã được.

Video: CCTV Plus