Giải cứu bé trai 2 tuổi mắc kẹt một tuần trong lỗ khoan sâu hơn 70m

Tây Ban Nha đã huy động mọi nguồn lực để đào hầm giải cứu bé trai 2 tuổi đã bị mắc kẹt trong một lỗ khoan sâu tới 70m trong gần một tuần.

Theo DailyMail