Giẫm đạp kinh hoàng giành bóng gắn phiếu quà Giáng sinh ở Australia

Sự kiện tặng quà Giáng sinh tại một trung tâm thương mại ở Sydney, Australia đã kết thúc trong thảm họa sau khi những người đi mua sắm giẫm đạp lên nhau để tranh cướp các quả bóng gắn phiếu quà tặng.

Theo 9news