Giới hạn tốc độ: Sai lầm và cách sửa sai của người Mỹ

Giới hạn tốc độ được định ra để tránh các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra, tuy nhiên, mỗi năm, hàng triệu người Mỹ vẫn có xu hướng tăng tốc.

BI