Giông lốc quật đổ cột điện, người đi đường thoát nạn trong gang tấc

Khoảnh khắc người đi đường thoát nạn trong gang tấc khi mưa to kèm lốc lớn đã làm gãy đổ cột điện và cây côi xuống đường.

Theo Newsflare