Giục vợ trang điểm nhanh và cái kết đảo ngược bất ngờ

Thấy vợ sắm ngắm, trang điểm lâu, anh chồng càng giục càng chậm và cái kết bất ngờ khi cả 2 gặp phải cảnh sát...

Nguồn: YouKu