Giúp bạn thân 'giải quyết' chia tay và cái kết cười rung rốn

Cặp đôi cùng nhờ bạn thân tới giúp 'giải quyết' chia tay nhưng không ngờ đành phải nắm tay nhau 'bỏ bạn' chạy trốn...

Nguồn: Youku