Hà Nội: Nghiêm cấm Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm

Theo đó, trong kế hoạch về tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, PC67 Hà Nội nghiêm cấm việc cán bộ, chiến sĩ truy đuổi người vi phạm, trừ các trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông khác.


Theo VTC14