Hà Nội: Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng

Nhân lúc chủ tiệm không chú ý, tên cướp nhảy chồm vào giật túi nhẫn trên tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe bỏ trốn.

T.Nam