Hà Nội trả lời chất vấn về vụ cháy Rạng Đông

Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội không có nội dung về vụ cháy kho Rạng Đông nhưng trước nhiều câu hỏi đặt ra, Phó ban Tuyên giáo phải đứng dậy trả lời.

Đình Hiếu